درباره ما

          ما یک تیم با دلهایی سرشار از شادمانی ، بهرمند و برخوردار از حمایت شماری از متخصصین کاربلد و با ایمان و دلباخته بوم و میهن خود هستیم .که از از تاریخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ تا دقیقه اکنون منشاء خدمات و آثار ارزشمندی در صنعت تبلیغات و توسعه کسب و کار کارفرمایان محترم خویش تحت عنوان" کانون تبلیغاتی رسا آوا خاورمیانه " گشته ایم. این شرکت به مثابه چتری است که فرزندان و دلباختگان این آ ب و خاک در قالب کارگروهی یا راستی و درستی دست در دست هم زیر آن گرد آمده اند که هم صدا و هم دل،مسیر مشترکی را با صاحبان صنعت و خدمت در پیش گرفته و روز به روز به مقصد عالی خود و کارفرمایان محترم بصورت توامان نزدیک تر شوند. همه این گام ها و این اشتیاق ها جز در پناه لطف الهی و همگامی و همراهی شما هم وطنان عزیز و فرهیختگان ارجمند به نتیجه نخواهد رسید و به قول حضرت حافظ :  

             ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                       هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند​


ماموریت رساآوا

    مجموعه رسا آوا با بهره گیری از فرصت های خاص و منابع خود و با تمرکز بر خلاقیت بر بهبود جایگاه برند در بازار کسب و کار متمرکز است. این کانون اصلی ترین هدف خود را توانمندسازی مشتریان در تحقق اهداف آنها تعریف نموده، در جهت تحقق این هدف از تمام منابع و فرصت های حرفه ای خود بهره می گیرد.

 ۱۳۸۳

قرار داد همکاری با اداره کل بازرگانی صدا و سیما تا کنون،
و
مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳۸۴

مبتکر طرحای نوین تبلیغات تلوزیونی آرم آگهی وآگهی برتر  در صدا و سیما

۱۳۸۵

عضو اسبق کنسرسیوم استانهای صدا و سیما

۱۳۸۶

دارای رتبه رسمی تبلیغات محیطی و سازمان زیباسازی شهرداری تهران

۱۳۹۹

مجری تبلیغات نمایشگاه بین المللی تهران

۱۴۰۱

مجری تبلیغات کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی