برگزاری رویداد


بازاریابی رویدادمحور عبارت است از برنامه ریزی و ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیاده سازی یک مراسم حضوری یا غیرحضوری که شرکت یا برگزار کننده است و یا در جهت گیری مالی آن .در این رویداد از چالش، خلاقیت و حرکت ها برای انتقال مفاهیم در پیام های مورد نیاز  آن استفاده می شود و دستاوردهای آن می تواند در رسانه های دیگر نیز منتشر گردد. رویدادها مجمع‌هایی هستند که برای اهداف مختلفی مانند آموزش، بازاریابی، همفکری و جشن‌ها در مکان‌های خاصی تشکیل می‌شوند. این رویدادها می‌توانند به صورت خصوصی یا عمومی برگزار شوند. برگزاری رویداد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت است. از جمله مواردی که باید در نظر گرفته شود، تعیین اهداف، برآورد بودجه، تیم‌سازی، تعیین محل برگزاری، و برنامه‌ریزی برای تجهیزات و خدمات مورد نیاز است. همچنین، در نظر گرفتن چالش‌های احتمالی و راه‌حل‌های مقابله با آن‌ها بخش مهمی از فرایند برگزاری رویداد است.