مهندسی فروش


     هر فرآیندی در ابتدا طراحی،سپس پیاده سازی وآزمون می گردد.فرآیند فروش نیز از این قاعده مستثنی نیست و بدین ترتیب مهندسی فروش عبارتست ازطراحی وسازماندهی فرآیند فروش که بر اساس ساختار و شرایط بازار،ماهیت محصول،ظرفیت ها و عودتهای سازمانی انجام می گردد.در صورتیکه مهندس فروش به خوبی انجام گردد اجرایی سازی فرآیند فروش به سهولت محقق شده وسازمان فروش به اهداف خود خواهد رسید.

مهندسی فروش، که به انگلیسی Sales Engineering نامیده می‌شود، ترکیبی از دانش فنی و مهارت‌های فروش است. مهندس فروش کسی است که اطلاعات فنی دقیق و کافی در مورد محصولات یا خدماتی که قصد فروش آن‌ها را دارد، دارا می‌باشد و می‌تواند این اطلاعات را به شکلی قانع‌کننده به خریداران بالقوه ارائه  می دهیم.

این حرفه در بازارهای صنعتی و تجاری که محصولات پیچیده‌تر و فنی‌تری عرضه می‌شوند، اهمیت بیشتری دارد. مهندسی فروش نقش پلی را بین توسعه محصول و فروش آن ایفا می‌کند و به خریداران کمک می‌کند تا مشخصات فنی محصولات را به خوبی درک کرده و تصمیمات خرید آگاهانه‌ای بگیرند.

مهندسی فروش به خریداران بالقوه کمک می‌کند تا مشخصات فنی محصولات را بهتر درک کنند و با مقایسه و ارزیابی سایر محصولات مشابه، بهترین تصمیم را برای خرید اتخاذ نمایند.