تبلیغات 


تبلیغات تلویزیونی

این نوع تبلیغات، با استفاده از تصاویر جذاب و پیام‌های صوتی مؤثر، حس اعتماد و هویت برند را تقویت می‌کنند. همچنین، تبلیغات تلویزیونی به دلیل پوشش گسترده و قابلیت نمایش عملکرد محصول، می‌توانند برای معرفی و فروش محصولات بسیار مؤثر باشند.

تبلیغات رادیویی

تبلیغات رادیویی، با قابلیت دسترسی به مخاطبان هدفمند و هزینه‌های نسبتاً پایین، یکی از روش‌های مؤثر بازاریابی است.  این نوع تبلیغات، با استفاده از صدای جذاب و موسیقی، می‌تواند احساسات شنوندگان را برانگیزد و به ایجاد اعتماد کمک کند.