رسا آوا

اطلاعات درباره‌ی رسا آوا *** ERP متن باز.

نصب برنامه‌ها

NegarAi Common Util and Tools
Core for common use for negar.systems apps.
وب‌سایت
Enterprise website builder
پروژه
Organize and plan your projects
استودیو
برنامه های Odoo خود را ایجاد و سفارشی کنید
اسناد
Document management
کارمندان
Centralize employee information
برنامه‌ریزی
Manage your employees' schedule
بحث
Chat, mail gateway and private channels
چت آنلاین
Chat with your website visitors
To-Do
Organize your work with memos and to-do lists
مدیریت مهارت‌ها
Manage skills, knowledge and resume of your employees

نصب بومی‌سازی/ جدول حساب‌ها

Negar Persian font
add persian font
Iran - Legal Partner info
Iran Localizations - Legal Partner info